Sáng 1/7, tại TP.HCM, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo. Có khoảng 200 phóng viên, biên tập viên và báo cáo viên các phòng văn hóa tham dự. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TT&TT) cho biết, mục tiêu của hội nghị là nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội. 

Ông Hồ Hồng Hải phát biểu tại buổi tập huấn

Từ đó, góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới. 

“Hội nghị sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các nhà báo về vấn đề dân tộc, tôn giáo; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan báo chí. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo”, ông Hồ Hồng Hải nói.

Ông Đinh Xuân Thắng trình bày nội dung tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện Đề án 219, trình bày về “Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc Việt Nam” và bà Nguyễn Thúy Hà, Trưởng Ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày về “Chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo”.

Chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ tiếp tục với nội dung tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2022.