Đây là hoạt động lễ hội truyền thống của người S'tiêng chứa đựng nhiều giá trị độc đáo riêng, phản ánh rõ nét đời sống của cư dân nông nghiệp canh tác lúa nước và nương rẫy.

W-phabau.png
Từ xưa đến nay, ý nghĩa lễ hội là cầu mong sự bình an, khỏe mạnh, cây cối tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu.

Từ xưa đến nay, ý nghĩa lễ hội là cầu mong sự bình an, khỏe mạnh, cây cối tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu... Đồng thời, đây là dịp để cộng đồng người S’tiêng trong và ngoài sóc gặp gỡ, chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhắc nhở các thế hệ con cháu phát huy, gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Lễ hội được phục dựng không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh khai thác thủy sản mà còn phản ánh hoạt động văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa bảo lưu, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người S'tiêng, giúp đồng bào có dịp giao lưu, trao đổi, đồng thời gắn kết tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Lễ hội Phá Bàu được tổ chức không chỉ phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương mà còn nhằm tạo sân chơi cho tất cả mọi người cùng nhau giao lưu sau những ngày làm việc vất vả.

Tại buổi lễ, sau nghi lễ cúng, bà con cùng nhau xuống bàu bắt đầu tham gia Phá Bàu. Trong quá trình bắt cá, ai bắt được con cá to trước họ sẽ dâng cho già làng thể hiện sự tôn kính và cảm ơn công lao những người lớn tuổi. Các gia đình khi bắt được cá sẽ đưa lên bờ nướng thưởng thức và làm món ăn giao lưu hoặc cất để đem về nhà.

Lâm Viên