Là một trong ba thôn đầu tiên của huyện Lập Thạch thí điểm xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, Hoàng Chung là một làng cổ với hơn 500 hộ dân, gần 2.000 nhân khẩu. Trước đây, thiết chế văn hóa thể thao của thôn được xây dựng trên khuôn viên của nhà văn hóa cũ, diện tích hẹp, một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp, chưa được chỉnh trang.

nhavanhoa.jpg

Làng văn hóa kiểu mẫu, Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu Hoàng Chung được có tổng diện tích gần 7.000m2. Chỉ sau 3 tháng thi công, công trình đã được hoàn thành tạo nên một quần thể hài hòa, hữu dụng mà trên địa bàn huyện chưa có thôn nào, xã nào có được. Thôn cũng đã đạt trên 84% các nội dung của 14 tiêu chí, triển khai thực hiện 14/16 chính sách hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, để thôn Hoàng Chung sớm hoàn thành các tiêu chí Làng văn hóa kiểu mẫu, đạt được mục tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra là mọi người dân thực sự có cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú, lành mạnh về đời sống tinh thần.

Phó Chủ tịch UBD tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền và Nhân dân từ huyện đến cơ sở cần quyết tâm chính trị cao hơn nữa để tổ chức thực hiện 14 tiêu chí, gắn với 16 chính sách một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả, lấy người dân làm chủ thể theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân làm, dân thụ hưởng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đề nghị các sở, ngành, MTTQ các đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, xã có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương nói chung, thôn Hoàng Chung nói riêng trong việc thực hiện các tiêu chí cũng như các chính sách hỗ trợ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả giúp nâng cao thu nhập cho người dân, tạo ra các sản phẩm, vùng sản xuất đặc trưng, các khu, điểm du lịch mang bản sắc, sự khác biệt riêng để thu hút đông đảo khách du lịch.

Bên cạnh đó, cần có quy chế vận hành hiệu quả và biện pháp giám sát, quản lý khai thác, sử dụng đúng mục đích các thiết chế văn hóa thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cấp thôn, phát triển các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân, để đem lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức và cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước mong muốn mỗi người dân cần nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tình làng nghĩa xóm; chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của tỉnh để nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình. Đồng thời, chung tay đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư để mỗi Làng văn hóa kiểu mẫu nói chung, thôn Hoàng Chung nói riêng thực sự là nơi đáng sống, là miền quê có nhiều người muốn đến thăm quan và học hỏi.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn quan trọng, khác biệt so với 7 Làng văn hóa kiểu mẫu đã khánh thành trước đó là ngay trong lễ khánh thành, địa phương đã tổ chức cùng các doanh nghiệp ký Biên bản ghi nhớ hợp tác duy trì và phát triển các mô sản xuất trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện. Việc ký kết này được kỳ vọng sẽ giúp các sản phẩm nông nghiệp tại thôn Hoàng Chung được sản xuất bền vững theo chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất cho nông dân.

Thanh Sơn