Tuần Du lịch - Văn hóa

Cập nhập tin tức Tuần Du lịch - Văn hóa

Nghi thức Lễ cúng Then thể hiện đời sống tâm linh của đồng bào Thái trắng ở khu vực Mường So, Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với đất trời.

100 phi công tham gia giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng lần thứ III

Dự kiến sẽ có khảng 100 phi công tham gia giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Quốc tế mở rộng lần thứ III tại huyện Tam Đường (Lai Châu) ngày 14/4-16/4/2022.

Sẵn sàng cho Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.