Toàn văn phát biểu của Ông Thái Đại Ngọc

Quân khu 5 tập trung sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế.

Quân khu 5 nâng cao năng lực ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang Quân khu...