Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Sáng 17/3, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có bài phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023 tổ chức ở Hà Nội.

Thành tựu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

Thành tựu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hơn 35 năm qua để lại nhiều bài học có giá trị lý luận và thực tiễn cho thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Giá trị và sức sống bền vững của Đề cương Văn hóa để lại những bài học quý báu

Nhìn lại lịch sử 80 năm qua, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa của dân tộc. Giá trị lớn lao và sức sống bền vững của Đề cương đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu.

Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội thảo Văn hóa 2022

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội thảo Văn hóa năm 2022 diễn ra tại Bắc Ninh ngày 17/12/2022.

Tinh thần bất khuất, tận trung với nước, tận hiếu với dân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Phát huy vai trò báo chí cách mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn lúc nào hết, các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang với gần 100 năm xây dựng và phát triển...

Toàn văn bài viết của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác báo chí

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 của ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Toàn văn bài phát biểu lại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trân trọng giới thiệu bài viết "Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ toàn quân thể hiện ở tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Quán triệt tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhưng đang phải đối mặt trước nhiều trở ngại, khó khăn.

Quán triệt tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc trao đổi với cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Người sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau (tháng 5/1946).

Giữ nghiêm kỷ luật và thực hành dân chủ, góp phần phát huy sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới

Quân đội là tổ chức đặc biệt - tổ chức quân sự có kỷ luật nghiêm, chặt chẽ, thống nhất mọi hoạt động từ chiến sĩ đến chỉ huy, từ cơ quan, đơn vị cấp chiến thuật đến cấp chiến lược, hợp thành sức mạnh thực hiện nhiệm vụ. 

Nhân tố chính trị - tinh thần trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ và sự vận dụng trong xây dựng Quân đội hiện nay

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong tình hình mới

Đội ngũ cán bộ chính trị là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Quân đội, cán bộ của Đảng....

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Công tác giáo dục chính trị là nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho bộ đội.