Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Thành Phong

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch TP.HCM về siết chặt Chỉ thị 16 tăng cường

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người dân kể từ ngày 26/7 tuyệt đối không ra đường sau 18h. Các hoạt động trên địa bàn TP tạm dừng, trừ cấp cứu và việc điều phối phòng, chống dịch.

Toàn văn Thư ngỏ của Chủ tịch TP.HCM về phòng, chống dịch Covid-19

Để có thể ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục ủng hộ, tin tưởng, cảm thông, chia sẻ cùng Thành phố, quyết tâm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội,...

Toàn văn bài tham luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại Đại hội XIII

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại Đại hội XIII của Đảng sáng 27/1.