Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Vận dụng tinh thần của TBT Nguyễn Văn Linh xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên sẽ vận dụng tinh thần kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong cả nước.