Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Hải Ninh

Khánh Hòa sẽ quyết tâm đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo của cấp ủy, lề lối làm việc

Ngày 22/7, BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên

Sáng ngày 16/8, tại Hội trường 46 Trần Phú, diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư Khánh Hòa: Cần làm gì để phát triển bền vững

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang chung sức đồng lòng, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Phát biểu của ông Nguyễn Hải Ninh tại Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phát biểu chào mừng của ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 của ông Nguyễn Hải Ninh

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 của ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 của ông Nguyễn Hải Ninh

Phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 của ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
 

 

Toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả phong trào "Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19"

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh tại Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu của ông Nguyễn Hải Ninh tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trích phát biểu của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.