Toàn văn phát biểu của Ông Ngô Chí Cường

Khai thác tốt lợi thế tạo sức bứt phá công cuộc phát triển ở Trà Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đã cuộc phỏng vấn nhanh về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.