Toàn văn phát biểu của Ông Mai Văn Chính

Phát biểu của Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính về tình hình đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính về tình hình đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng tại cuộc họp báo trước Đại hội.