Toàn văn phát biểu của Ông Lê Quốc Phong

Phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại Lễ Khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Tối 30/12, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong có bài toàn văn phát biểu Lễ Khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I, năm 2023.

Giấc mơ Sen, khát vọng về vùng Đất Sen hồng chuyển mình

Đến dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sáng ngày 10/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND Đồng Tháp

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đoàn ĐBQH Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của ‘người đại biểu Nhân dân’

Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tại Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 -2021).

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vào ngày 26/3/2021.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Tháp Mười

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Tháp Mười (05/01/1981 - 05/01/2021).

Ông Lê Quốc Phong gợi ý cho Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đổi mới, hoạt động tốt hơn

Bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng Tháp chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Bài tham luận của ông Lê Quốc Phong về phát huy nội lực và sức sáng tạo, Đồng Tháp chuyển đổi từ "Tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "Tư duy kinh tế nông nghiệp", thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường.

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị Đồng Tháp ngày càng trong sạch, vững mạnh

Toàn văn bài tham luận của ông Lê Quốc Phong tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại ĐHĐB Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại Kỳ họp thứ nhất HĐND Đồng Tháp

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua UB Đoàn kết Công giáo

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố Tây Nam bộ, năm 2020.

Xây dựng quê hương Sen hồng Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, phát triển

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII vào tháng 5/2021.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại buổi Họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Phân ban Tỉnh uỷ Vĩnh Long (10/1970 - 10/2020).

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại Diễn đàn Mekong Connect năm 2020

Toàn văn bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Diễn đàn Mekong Connect năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Đồng Tháp tại Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ X

Ngày 13/12/2021, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp khóa IX long trọng tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13

Bài phát biểu của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002.

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Đại hội XIII

Bài tham luận của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1.