Toàn văn phát biểu của Ông Lại Xuân Môn

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn: Phát triển Cao Bằng từ công thức 8-3-3

"Để Cao Bằng phát triển cần đi lên theo công thức 8-3-3, nghĩa là phát huy 8 lợi thế, tháo gỡ 3 điểm nghẽn và tập trung 3 đột phá chiến lược", ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ.

Bài phát biểu của Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn tại Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới ngày 14/10/2017

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình tự hào nông dân Việt Nam qua 30 năm đổi mới, đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017).

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Lại Xuân Môn tại Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ V.

Kêu gọi chung tay đóng góp thành lập Quỹ từ thiện “Hạt thóc vàng”

Toàn văn thư kêu gọi chung tay đóng góp thành lập Quỹ “Hạt thóc vàng” của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn tới cán bộ, hội viên nông dân.