Toàn văn phát biểu của Ông Hoàng Duy Chinh

Phát huy truyền thống quê hương, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững

Bài viết "Phát huy truyền thống quê hương, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững" của ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu của ông Hoàng Duy Chinh tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

Toàn văn bài phát biểu của ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.