Toàn văn phát biểu của Ông Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2022), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngành Tài chính sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chia sẻ về những kỳ vọng, giải pháp của ngành Tài chính trong năm 2022.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng năm mới tới cán bộ ngành Tài chính

Toàn văn Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Ông Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước trả lời phỏng vấn chia sẻ về cảm xúc của ông khi đảm đương nhiệm vụ mới là Bộ trưởng Tài chính.

Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhắn gửi người kế nhiệm

Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhắn gửi người kế nhiệm phải độc lập, liêm chính, khách quan, chuyên nghiệp - đó là những điều cần có để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Báo cáo tóm tắt về công tác Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

Báo cáo tóm tắt về công tác Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo trước Quốc hội