Toàn văn phát biểu của Ông Đoàn Hồng Phong

Thư chúc mừng năm mới 2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Toàn văn Thư chúc mừng năm mới 2022 của Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra nhân ngày thành lập ngành thanh tra Việt Nam

Toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhân ngày thành lập ngành thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021).

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo tiền đề thuận lợi đưa Nam Định bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững

Bài viết “Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo tiền đề thuận lợi đưa Nam Định bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững” của ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Phát biểu của ông Đoàn Hồng Phong tại hội nghị triển khai công tác bầu cử

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong tại hội nghị triển khai công tác bầu cử.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong tại kỳ họp thứ 16 HÐND tỉnh

Bài phát biểu của ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tại kỳ họp thứ 16 HÐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng sức, đồng lòng để đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước

Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển

Diễn văn khai mạc Đại hội do ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.