Toàn văn phát biểu của Ông Đỗ Thanh Bình

Kiên Giang huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển

Từ những lợi thế và tiềm năng lớn về biển, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng các chương trình và kế hoạch hành động nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.

Phát biểu của ông Đỗ Thanh Bình tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Kiên Giang

Phát biểu của ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (ngày 28 tháng 6 năm 2021)