trái phiếu xanh

Cập nhập tin tức trái phiếu xanh

BIDV phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu tài trợ cho các dự án vì môi trường

Ngày 25/10/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trở thành ngân hàng đầu tiên phát hành thành công trái phiếu xanh theo nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA) tại thị trường trong nước.

Singapore phát hành hàng tỷ đô 'trái phiếu xanh'

Singapore vừa phát hành thành công “trái phiếu xanh” trị giá 700 triệu SGD dành cho việc mở rộng mạng lưới tàu điện ngầm.

Đặt nền móng cho trái phiếu xanh để huy động vốn trong nước và quốc tế

Việc đẩy mạnh cơ sở pháp lý cho trái phiếu xanh nhằm tận dụng nguồn vốn trong nước và quốc tế là điều cần thiết để thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Bắt nhịp với quốc tế, Việt Nam ra quy định về tín dụng xanh, trái phiếu xanh

Xu hướng phát triển thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh đã phát triển từ 20 năm gần đây trên thế giới. Việt Nam cũng đang bắt đầu triển khai những giải pháp để thúc đẩy thị trường này.

Việt Nam nỗ lực thúc đẩy thực hiện Sáng kiến Trái phiếu xanh

Việt Nam có thể sẽ đi đầu về phát hành trái phiếu xanh trong ASEAN, giúp phát triển thị trường trái phiếu trong nước và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế phục vụ các mục tiêu khí hậu.