Trong 2 ngày (16 - 17/11), UBND xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng và hỗ trợ trang phục biểu diễn cồng chiêng để xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của địa phương.

Tham dự lớp tập huấn có 100 học viên là đội ngũ cán bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ thôn, làng và người dân.

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

dong bao dan toc thieu so.jpeg
Phát triển nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng ở Gia Lai. Ảnh minh hoạ. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản về du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; xác định tiềm năng và vai trò cộng đồng trong phát triển các sản phẩm, mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế từng vùng miền và địa phương; trao đổi, chia sẻ các bài học, kinh nghiệm trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn dựa vào cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ thôn, làng và người dân trên địa bàn xã về phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai chương trình gắn với phát huy tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống, giá trị văn hóa địa phương theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị. Cùng với đó, hỗ trợ trang phục biểu diễn cồng chiêng cho các đội cồng chiêng để xây dựng và thực hiện mô hình khởi nghiệp.

Khánh Vy