Đầu năm nay, Công an TP Long Xuyên cũng đã tiếp tục thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo 13 phường, xã trên địa bàn về thực hiện mô hình “2 AN” trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Qua thực hiện Quy chế, tình hình an ninh trật tự trong địa bàn ổn định, chuyển biến tích cực rõ rệt hơn trước; người dân nhắc nhở nhau tự giác chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước; Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo song hành triển khai thực hiện mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn xã hội”; người dân cảnh giác, phản bác các luận điệu của kẻ xấu; tích cực ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép; tố giác hành vi cố tình làm lây lan dịch bệnh…

Cuối năm ngoái, tại huyện Phú Tân, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện mô hình “2 AN”: An ninh trật tự - An sinh xã hội trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh.

Thông qua quy chế phối hợp này, các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thường xuyên được trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình về đời sống, sinh hoạt, tu hành “Vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, vừa lo tu hiền chơn chất”, “Làm hết các việc từ thiện”.

Được bắt đầu từ năm 2017, đến nay mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn xã hội” đã được nhân rộng thêm 3 ấp với nhiều tín đồ Phật giáo Hoà Hảo tự nguyện tham gia. Cụ thể: ấp Trung Bình Nhất có 176 hộ, ấp Trung Bình Nhì 274 hộ, ấp Vĩnh Trung 270 hộ tham gia. 

Theo đó, các hộ tham gia phải đăng ký thực hiện mô hình theo 4 nội dung yêu cầu đặt ra: nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội do địa phương phát động; tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, không để con em người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội như: đánh bạc, đá gà, cá độ bóng đá, mê tín dị đoan, mua bán, vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng thực hiện mô hình tự quản về an toàn giao thông và thực hiện tốt việc phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn lao động”.

Thông qua các hoạt động có ý nghĩa thiết thực này, các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo ở tỉnh An Giang để cùng chung tay với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xây dựng Nông thôn mới với đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc”. Đây là một mô hình liên kết hiệu quả, cần được nhân rộng.

Thực hiện: Duy Khánh, Thanh Thủy, Bạt Tuấn