nhà cổ há súng

Cập nhập tin tức nhà cổ há súng

Nhà cổ Há Súng trăm tuổi dáng chim đại bàng ở Hà Giang

Ngôi nhà cổ Há Súng của dòng họ Vừ (xã Lũng Táo) là một trong những ngôi nhà cổ nhất của Hà Giang hiện đã xuống cấp, cần được bảo tồn, trùng tu.