Nghị quyết 02

Cập nhập tin tức Nghị quyết 02

Doanh nghiệp nội khó khăn và phản ứng chính sách

Chính phủ đã nỗ lực cải cách trước tình thế khó khăn của khu vực doanh nghiệp trong nước với Nghị quyết 02/NQ-CP.

Covid ‘đạp phanh’ lên tiến trình cải cách

Dịch bệnh đeo đuổi hơn 2 năm qua đã đạp phanh lên nhiều nỗ lực cải cách, thậm chí được tận dụng như là cơ hội để không ít bộ, ngành “kháng cự” lại tiến trình cải cách.

Tiếp tục ngọn lửa cải cách

Nghị quyết 02 vừa được Chính phủ ban hành với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2022. 

Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Tạo áp lực cải cách

 - Ông Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, trao đổi với Tuần Việt Nam xung quanh các quyết định cải cách rất mạnh mẽ của Chính phủ.

 

Vay gói 30.000 tỷ: Ưu đãi lãi suất suốt 15 năm

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ dừng tái cấp vốn khi giải ngân hết 30.000 tỷ, nhưng tối đa là 36 tháng (tức đến 1/6/2016). Phần dư nợ giải ngân từ 1/6/2016 trở về trước vẫn được hưởng lãi suất vay ưu đãi trong vòng 15 năm.