Đêm khai mạc có sự tham gia của hàng ngàn nghệ nhân, nhạc công, diễn viên quần chúng đồng bào các dân tộc miền núi 11 tỉnh.

Lễ khai mạc ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung có sự tham gia của hàng ngàn nghệ nhân, nhạc công, diễn viên quần chúng đồng bào các dân tộc miền núi 11 tỉnh.
Các tiết mục biểu diễn của các dân tộc miền núi tại lễ khai mạc.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung - Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển” là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc; nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động: Liên hoan Văn nghệ quần chúng; Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc tại địa phương; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực…

Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.
Ngày hội nơi hội tụ các nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng dân tộc

Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 - 2023 gồm 3 chương: chương 1 “Bình Định - huyền thoại ngàn năm”, chương 2 “Sắc màu văn hóa các dân tộc miền Trung”, chương 3 “Miền Trung hội nhập và phát triển cùng đại gia đình các dân tộc Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, thông qua ngày hội, những thành tựu về văn hóa được tạo dựng qua nhiều thế hệ sẽ được tiếp nối, vun đắp và tô đậm hơn theo thời gian của lịch sử. Đây là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

“Đây là dịp tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Trung, nơi người dân và du khách quốc tế góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội ở tất cả các địa trong vùng”, ông Hùng nói.

Diễm Phúc