Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19-9-2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2030. 

Ảnh minh hoa

Mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng, nhân rộng các cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm; bảo đảm vệ sinh thú y, ATTP trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát thuốc, vắc-xin thú y đạt yêu cầu chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật, ATTP, giảm thiểu nguy cơ kháng thuốc. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý chăn nuôi, thú y của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử, phù hợp với kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và ngành nông nghiệp...

Để hoàn thành được các mục tiêu của Kế hoạch số 125/KH-UBND, UBND tỉnh đã đề ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh lây truyền giữa động vật và người; Tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP đối với động vật, sản phẩm động vật; Nâng cao năng lực quản lý thuốc, vắc-xin thú y; Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chăn nuôi, thú y.

Từ đầu năm đến nay, Sở NN và PTNT đã thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra và cấp 243 giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Số lượng động vật, sản phẩm động vật được kiểm dịch là 13.885 con lợn; 132.759 con gia cầm giống; 63.264 con gia cầm thịt; 306 con trâu; 1.200 con thỏ; 2.000 chùm hàu và 600 nghìn kg sản phẩm động vật các loại. Thẩm định và cấp 1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; 1 Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho các cơ sở kinh doanh thuốc thú y.

Từ nay đến cuối năm, Sở NN và PTNT sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chủ động, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh để có biện pháp xử lý phù hợp. Triển khai lấy mẫu giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 21/KH-CNTY ngày 18-1-2023.

Đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện đợt tiêm phòng vắc-xin vụ thu theo Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh. Phối hợp với các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Thành Nam