Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM thực hiện biên tập và phát hành Tuyển tập các bài viết của kiều bào về Ngày độc lập dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Dấu ấn của kiều bào về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Độc lập của dân tộc Việt Nam”.

{keywords}
 

Nhằm xây dựng nội dung tuyển tập được phong phú, đa dạng mang ý nghĩa sâu sắc, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM mời gọi kiều bào, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia viết bài chia sẻ tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc, những kỷ niệm, dấu ấn sâu đậm… về Ngày độc lập của dân tộc Việt Nam (02/9/1945), về Tuyên ngôn độc lập, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chia sẻ các nội dung hoạt động, không khí chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trong cộng đồng người Việt Nam tại quốc gia nơi kiều bào đang sinh sống (kèm hình ảnh về các hoạt động liên quan).

Thông qua các trang viết, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM mong muốn được cùng kiều bào ôn lại truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng của dân tộc, lòng tự hào là người Việt Nam, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh … Qua đó, giúp độc giả hiểu hơn về tâm tư, tình cảm của kiều bào dành cho quê hương, đất nước, về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM Phùng Công Dũng cho biết: Sự tham gia tích cực của kiều bào sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công chung của Tuyển tập “Dấu ấn của kiều bào về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Độc lập của dân tộc Việt Nam”. Đây chính là món quà vô cùng quý giá, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tình cảm quý báu của kiều bào dành cho quê hương, đất nước; góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc, củng cố và phát huy niềm tin của cộng đồng người Việt Nam trên thế giới đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bài viết tham gia gửi về Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội – Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tại Hộp thư điện tử: ovc@tphcm.gov.vn, thời gian trước ngày 20/9/2021. Bài viết không giới hạn về hình thức, thể loại, số lượng từ, hình ảnh minh họa (nếu có).

Thanh Thủy