Di sản Văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của Di sản Văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Nhân dân ta.

Trong đó, cổ vật là dấu ấn văn hóa nghệ thuật minh chứng tư duy, thẩm mỹ, óc sáng tạo và đôi tay khéo léo của tổ tiên qua từng vương triều, giai thời trong quá khứ. Chính cổ vật làm nên truyền thống yêu quê hương đất nước, trọng đạo nghĩa, giữ gia phong, tạo nên giá trị quý báu trong tâm thức, làm nội lực, sức mạnh tinh thần cho các thế hệ nối tiếp nhau hướng về nguồn cội.

covat-1.jpg
Phạm Hiệp, Chủ tịch Hội Cổ vật Hải Phòng đại diện Hội trao tặng Bảo tàng một số hiện vật

Trong không gian trưng bày, công chúng sẽ có những trải nghiệm thú vị và những hiểu biết sâu sắc hơn về những di sản văn hóa quý báu mà cha ông ta đã để lại như: hiện vật đồ đá cách đây 7.000 – 4.000 năm; trống đồng thời Vua Hùng, Triều Lê – Nguyễn; đồ gốm men ngọc, gốm men nâu, gốm hoa nâu thời Lý – Trần; tượng nghê, bộ đồ thờ, khay gỗ khảm ốc... Sự đa dạng loại hình và độc đáo của từng hiện vật thể hiện sâu sắc, rõ nét nền văn hóa Việt Nam.

Các hiện vật có bề dày về thời gian mang dấu ấn của lịch sử, đời sống xã hội từ văn hóa Đông Sơn tới quốc gia Đại Việt, minh chứng người Việt Nam từ ngàn xưa đã sáng tạo, kế thừa tinh hoa của các nền văn minh, tiếp thu chọn lọc yếu tố văn hóa ngoại sinh để phát triển, đạt thành tựu ở mọi lĩnh vực, khẳng định bản sắc một quốc gia độc lập, văn hiến.

Vĩnh Bảo