mã số vùng trồng

Cập nhập tin tức mã số vùng trồng

29 vùng chè Thái Nguyên được gắn mã vùng trồng

Hiện nay, toàn tỉnh có 29 vùng trồng chè được gắn mã số vùng trồng đạt yêu cầu theo TCCS 774:2020/BVTV, với tổng diện tích hơn 230ha.

Ứng dụng công nghệ giám sát mã số vùng trồng cho 'vua các loại trái cây'

Nhiều doanh nghiệp xin cấp mã số vùng trồng, đặc biệt các doanh nghiệp ngoài tỉnh chưa có sự gắn kết chặt chẽ với nông dân trong vùng trồng. Vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói không duy trì các điều kiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu...

Mã số vùng trồng: Giải quyết bài toán ‘đúng, đủ, sạch’

Không chỉ là tấm “hộ chiếu” thông hành vào các thị trường xuất khẩu, mã số vùng trồng chính là nền tảng cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở đó hỗ trợ phân tích, dự báo thị trường để giải quyết bài toán “đúng, đủ, sạch” trong nông nghiệp.

Mã số vùng trồng - ‘tấm vé thông hành’ để xuất khẩu nông sản

Mã số vùng trồng được coi là ‘tấm vé thông hành’ để xuất khẩu nông sản, cũng là điều kiện để nông sản có thể tiêu thụ trong nước với giá trị cao. Việc các vùng trồng có mã cũng thích ứng với xu hướng kinh tế nông nghiệp số hiện nay.

Chuyển đổi số sẽ xóa sự mù mờ trong sản xuất nông sản

Chúng ta đang ở tầng thấp nhất của nền kinh tế nông nghiệp, đó là bán thô nông sản nhiều năm trời. Bằng chuyển đổi số, chúng ta sẽ xoá đi sự mù mờ trong sản xuất nông sản.

Nông sản bị ‘cấm cửa’ vì mạo danh ‘hộ chiếu’, Bộ chỉ thị khẩn

Được coi là “hộ chiếu” để xuất khẩu nông sản, nhưng tình trạng mạo danh mã số vùng trồng đang diễn ra khiến nước nhập khẩu phải cảnh báo hoặc tạm dừng nhập khẩu một số loại nông sản của Việt Nam.