Bình quân mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Long An phát sinh khoảng 850-870 tấn rác. Sở TN-MT tỉnh Long An đánh giá, việc phân loại rác tại nguồn trong giai đoạn hiện nay và sắp tới hết sức cần thiết, cấp bách khi lượng chất thải trên địa bàn tỉnh tăng qua hàng năm. 

Thực hiện tốt xử lý rác sinh hoạt

Tỉnh đã phối hợp cùng với WWF-Việt Nam thông qua Dự án “Quản lý rác thải ở đồng bằng sông Cửu Long” thực hiện thí điểm từ năm 2018, cụ thể là ở phường 3 thành phố Tân An với quy mô 4800 hộ từ năm 2020, và đã đạt được các kết quả rất tích cực.

Cụ thể, rác thải trên địa bàn đã được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng. Hơn 85% người dân ủng hộ và tham gia tích cực phân loại rác tại nguồn. Qua đó đã giảm 30% - 40% lượng rác thải mang đi đốt/chôn lấp (là lượng rác hữu cơ được tách ra khỏi rác hỗn hợp để làm phân hữu cơ), góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quản lý và thải bỏ rác thải, tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí xử lý rác thải cho địa phương. Mô hình này hiện đang được mở rộng cho toàn thành phố Tân An.

longan.png
Nhu cầu xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị của compost sản phẩm đầu ra là nhu cầu chính đáng và cũng là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại. Sản phẩm compost tạo ra sẽ là tiền đề để phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, tiến tới sản xuất hoàn toàn hữu cơ là định hướng phát triển không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên Thế giới. Ảnh minh hoạ: Nhà máy sản xuất compost tại Vĩnh Hưng, Long An

Tiếp bước thành công của mô hình cho khu vực đô thị, Dự án phối hợp với UBND tỉnh Long An tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn và sản xuất phân hữu cơ cho khu vực nông thôn. Lần này sẽ thực hiện trên toàn thị trấn Vĩnh Hưng và xã một phần xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ trang thiết bị phục vụ cho việc thí điểm bao gồm 3.450 thùng rác hộ gia đình, 200 thùng ủ compost hộ gia đình, 3 thùng ủ compost cộng đồng công suất lớn 3000L kèm theo nhà bảo vệ và đường điện vận hành, 157 thùng rác công cộng, 16 xe đẩy tay, 2 xe tải thu gom rác và 1 dây chuyền sản xuất phân hữu cơ công suất 5 tấn/ngày.

Mô hình phân loại rác tại nguồn tại huyện Vĩnh Hưng có 648 hộ gia đình và 17 giám sát viên tham gia. Đây là những hộ dân sống tại các cụm, tuyến dân cư như tuyến dân cư Hưng Điền – Bàu Nâu, cụm dân cư ấp Thái Quang; chợ và trường học; dọc sông Long Khốt; dọc kênh Thái Kỳ; đường lộ ấp Thái Vĩnh.

Các hộ gia đình, nhà trọ, cơ sở sản xuất, trường học, nhà hàng, quán ăn,… sẽ phân loại rác thành 3 loại là rác thải thực phẩm, rác thải có khả năng tái chế và tái sử dụng và rác còn lại. Sau khi được phân loại, rác sẽ được thu gom, vận chuyển riêng về Nhà máy xử lý rác thải Vĩnh Hưng để sản xuất phân hữu cơ hoặc xử lý riêng theo quy định.

Tại xã Thái Trị, mỗi hộ gia đình tham gia mô hình được hỗ trợ 1 thùng đựng rác sau khi phân loại, tổ chức tập huấn và phát thùng ủ compost tại nhà cho 200 hộ để xử lý rác hữu cơ sinh hoạt. Riêng ở cụm dân cư Thái Quang, xã lắp đặt 3 thùng ủ compost cộng đồng nhằm vận động người dân trong cụm bỏ rác hữu cơ vào thùng. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đánh giá: “Việc triển khai thực hiện Chương trình Thí điểm phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn, cụ thể là tại thị trấn Vĩnh Hưng và xã Thái Trị là cơ hội để chúng ta khẳng định quyết tâm trong việc quản lý chất thải, đặc biệt là tái chế, thu hồi năng lượng từ rác thải.

Mô hình thí điểm phân loại rác thải tại nguồn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái chế, tái sử dụng và xử lý rác một cách hiệu quả hơn. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh sạch, đẹp cũng như giúp địa phương sớm về đích nông thôn mới.

Bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp

Không chỉ thực hiện tốt xử lý rác sinh hoạt, tỉnh Long An còn đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp (K-CCN).

Tỉnh Long An thực hiện nhất quán quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững nên trong thời gian qua, tỉnh duy trì tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Long An có 18 khu công nghiệp và 22 cụm, công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%. Các khu, cụm công nghiệp khi đi vào hoạt động cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Hiện đã có 37 khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nhà máy đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động và 11 nhà máy đã lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động.

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%; có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường; bảo đảm 100% nước thải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn tương đương với chất lượng nước thải thải ra nguồn tiếp nhận dùng cho mục đích sinh hoạt. Bảo đảm 100% các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có diện tích cây xanh hợp lý; các khu, cụm công nghiệp vả các cơ sở có lưu lượng xá nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên thực hiện giám sát, quan trắc tự động nước thải đầu ra theo quy định. Bên cạnh đó, đối với các khu, cụm công nghiệp yêu cầu sử dụng hệ thống thoát nước riêng

Cửu Long