Hôm 12/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu” để nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong lời dạy của Bác với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

hoithao.png
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu”

Chặng đường 70 năm qua, thực hiện lời dặn của Bác, được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách và có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc

Phát biểu đề dẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- ông Lê Đức Dục nhấn mạnh: Ngày 12/12/1953, nhân dịp sự kiện trọng đại - Thị xã Lai Châu được giải phóng, Bác Hồ gửi thư chia vui, động viên đồng bào và cán bộ Lai Châu; trong thư, Bác dặn 4 nhiệm vụ cách mạng mà đồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho đúng:

“1 - Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau; 2 - Giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự; 3 - Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no; 4 - Hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Còn đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc nếu trở về với Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng. Cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ Nhân dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết”.

Bức thư cùng những lời dặn của Bác thể hiện tình cảm, sự quan tâm và là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Từ một tỉnh đặc biệt khó khăn, đến nay, Lai Châu đã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mọi mặt với các địa phương trong cả nước.

Những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu đạt được trong 70 năm làm theo lời Bác dặn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất những chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính thực tiễn cao để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới theo lời dặn của Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội đạt mức trung bình của cả nước” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

70 năm làm theo lời dặn của Bác Hồ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Thư Bác gửi các dân tộc Lai Châu là tài sản tinh thần vô giá. Bức thư gồm 14 dòng, 11 câu và 233 chữ, tuy ngắn gọn, giản dị nhưng thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc của Người, đó là sự tôn trọng, thân mật, ấm áp, chứa chan tình cảm, ân tình mà Hồ Chủ Tịch kính yêu dành cho đồng bào và cán bộ Lai Châu, cũng là chỉ dẫn của Đảng, Chính phủ nên Đảng bộ, Nhân dân Lai Châu luôn ghi nhớ và làm theo lời căn dặn của Người.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá, Hội thảo là hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, luận giải làm phong phú thêm giá trị lý luận và thực tiễn, tính nhân văn, tầm nhìn, tính thời đại trong những lời căn dặn của Bác; giá trị của bức thư với đồng bào và cán bộ Lai Châu; những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu đạt được trong 70 năm làm theo lời dặn của Người.

Khẳng định sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lai Châu qua mỗi chặng đường phát triển; đồng thời xác định chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới theo lời dặn của Bác.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thực hiện lời dặn trong thư Bác gắn với Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của tỉnh; đồng thời tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh...

Trung Vũ