khoán 10

Cập nhập tin tức khoán 10

Cần thực hiện cơ chế ‘Khoán 10’ với ngành điện

Cuối thập niên 1980 trở về trước, nền kinh tế đất nước trong đó có kinh tế nông nghiệp vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp. Sản xuất nông nghiệp gần như bị đình trệ, đất nước lâm vào tình cảnh thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng.

"Từ chức 20" nhìn từ "Khoán 10"

Xin gọi năm 2022 vừa kết thúc là năm ‘Từ chức 20’ từ Kết luận số 20-TB/TW ngày 8.9.2022 của Bộ Chính trị.

'Xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới để làm gì?'

“Tôi xin nói thật lòng mình!” - nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ không dưới ba lần nhấn mạnh như vậy khi ông được mời phát biểu.

'Cái kim' châm thẳng vào 'huyệt' cơ chế bảo thủ

Ngày nay trong dân gian và trong cả các văn kiện chính thức ít ai đưa ra câu hỏi “đã có bao nhiêu người đã hy sinh thầm lặng để có Nghị quyết Đại hội VI (1986) về Đổi mới mà ngày nay chúng ta đang thụ hưởng”