kênh đào Funan Techo

Cập nhập tin tức kênh đào Funan Techo

Việt Nam mong muốn Campuchia chia sẻ đầy đủ thông tin về kênh đào Funan Techo

Việt Nam mong muốn phía Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong để chia sẻ đầy đủ thông tin, đánh giá chi tiết tác động của dự án kênh đào Funan Techo.

Kênh đào Funan Techo và ứng xử phù hợp

Xây dựng dự án kênh vận tải Funan Techo là hoạt động đầu tư chính đáng nhằm phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn Campuchia. Việt Nam và Campuchia cần hợp tác chân thành nhằm tăng cường phát triển kinh tế cả hai nước.

Kênh đào Funan Techo - Cùng hợp tác để phát triển

Những ngày qua, vấn đề dự án kênh đào Funan Techo (Campuchia) thu hút sự quan tâm rất lớn không chỉ của các nhà khoa học mà cả dư luận trong nước và quốc tế với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.