hôn nhân cận huyết thống

Cập nhập tin tức hôn nhân cận huyết thống

Truyền thông ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho học sinh

Hơn 20.000 tờ rơi, 14 tấm pano và 800m2 băng rôn tuyên truyền được sử dụng nhằm ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh trên địa bàn huyện Chư Păh, Gia Lai.

Lạng Sơn từng bước xóa bỏ hủ tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025” đã mang lại hiệu quả tích cực trên địa bàn xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.