Ông Trần Hồng Minh

Ông Trần Hồng Minh

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Thông tin cá nhân

04/11/1967
Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Tiến sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Xây dựng công trình

Quá trình công tác

10/1984 - 8/1987
Học viên Trường Sĩ quan Công binh
9/1987 - 6/1988
Trung úy (8/1987), Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 31, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 299, Quân đoàn 1
7/1988 - 8/1992
Trung úy, Thượng úy (6/1989), Đại úy (6/1992), Giảng viên Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh
9/1992 - 8/1996
Đại úy, Học viên chuyển cấp Kỹ sư, Học viện Kỹ thuật Quân sự
9/1996 - 11/1999
Thiếu tá (9/1996), Giảng viên Trường sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh
12/1999 - 8/2000
Thiếu tá, Trưởng bộ môn Đường quân sự, Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ
9/2000 - 8/2002
Thiếu tá, Trung tá (10/2000), Học viên Cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
9/2002 - 1/2003
Trung tá, Trưởng bộ môn Đường Quân sự, Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ
2/2003 - 3/2007
Trung tá, Thượng tá (8/2004), Phó Trưởng Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ; Học viên Chỉ huy Tham mưu e (lữ) Công binh (2 - 8/2005); Nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (11/2004 - 12/2007)
4/2007 - 2/2009
Thượng tá, Đại tá (8/2008), Trưởng Khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Bí thư Chi bộ; Tiến sĩ Kỹ thuật (12/2007)
3/2009 - 3/2011
Đại tá, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh; Phó Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 249
4/2011 - 11/2011
Đại tá, Phó Tham mưu trưởng, Binh chủng Công binh; Đảng ủy viên Đảng ủy Binh chủng Công binh
12/2011 - 7/2014
Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Binh chủng Công binh; Đảng ủy viên Đảng ủy Binh chủng Công binh; Học viên lớp Chỉ huy Tham mưu Cao cấp Chiến dịch-Chiến lược, Học viện Quốc phòng (9/2012 - 7/2013)
8/2014 - 4/2016
Thiếu tướng (12/2014), Tư lệnh Binh chủng Công binh; Phó Bí thư Đảng ủy Binh chủng Công binh; Phó cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam
5/2016 - 8/2017
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 1; Học viên bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Học viện Quốc phòng (3 - 4/2017)
9/2017 - 12/2017
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1
1/2018 - 9/2019
Thiếu tướng, Trung tướng (12/2018), Tư lệnh Quân khu 1; Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1; Học viên Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (7 - 10/2019)
10/2019 - nay
Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (1/2021)
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
9/2021
Bộ Chính trị điều động ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Chủ tịch nước: Cao Bằng cần thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Cao Bằng cần thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết...

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia

Xây dựng và phát triển CNQP hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Ông Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng

Bộ Quốc phòng xác định xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh, gọn, mạnh, thống nhất về quản lý nhà nước; theo hướng hiện đại, lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quân khu 1 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, trên từng khu vực, địa bàn nói riêng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành nhiệm vụ được giao.