Ông Phan Việt Cường

Ông Phan Việt Cường

Thông tin cá nhân

10/08/1963
Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Quá trình công tác

Trước 9/2015
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang; Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam
9/2015 - 10/2015
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015
10/2015 - 1/2019
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
7/2016
Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV
1/2019 - 10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
7/2019 - nay
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021
12/10/2020
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
1/2024
Nghỉ chờ hưu
31/1/2024
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, chiều 12/7.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường ngày 11/7.

Cuốn sách của Tổng Bí thư đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển tỉnh

Toàn văn phát biểu của Bí thư Quảng Nam tại hội thảo nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 21/3.

Đồng chí Võ Chí Công với quê hương Quảng Nam

Đồng chí Võ Chí Công đã để lại cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Quảng Nam phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công vào tối 6/8.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 18/7.

'Các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là địa bàn chiến lược quan trọng'

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tại “Tọa đàm Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức chiều 1/7.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 21/4.