Ông Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được

Bí thư Tỉnh uỷ Long An

Thông tin cá nhân

03/04/1968
Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Thạc sĩ địa chất học

Quá trình công tác

3/1993
Công tác tại BQL ruộng đất tỉnh Long An (nay là sở TN&MT tỉnh Long An)
7/2006
Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An
2/2007
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An
7/2009
Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường
5/2010
Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường
4/2013
Bí thư Huyện uỷ Tân Thạnh
12/2015 – 6/2016
Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
4/2019
Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Long An
14/10/2020
Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI đã bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Long An nhiệm kỳ 2020-2025.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image