Ông Nguyễn Quốc Đoàn

Ông Nguyễn Quốc Đoàn

Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Thông tin cá nhân

26/08/1975
Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

Quá trình công tác

Trước 2018
Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)
11/2018
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
7/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
11/2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
7/2021
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Tỉnh Lạng Sơn tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Việc tích cực triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã góp phần quan trọng để tỉnh Lạng Sơn phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.