Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Thông tin cá nhân

30/10/1973
Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
Tiến sĩ Kinh tế

Quá trình công tác

2/1997 - 8/1999
Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao
9/1999 - 9/2000
Học Cao học tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh
10/2000 - 8/2002
Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao
9/2002 - 11/2005
Tùy viên, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Paris, Pháp
12/2005 - 3/2008
Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao
4/2008 - 4/2010
Tập sự Phó Vụ trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
5/2010 - 4/2011
Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
5/2011 - 11/2014
Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
11/2014 - 1/2018
Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương
1/2018 - nay
Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
24/6/2020
Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương
28/10/2020
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
7/2021
Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025.