Ông Nguyễn Đức Thanh

Ông Nguyễn Đức Thanh

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận

Thông tin cá nhân

03/07/1962
Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
Cử nhân ngành Toán

Quá trình công tác

8/1984
Giảng viên Đại học, rồi Trưởng Bộ môn Toán - Khoa học cơ bản, Đại học tại chức Kinh tế - Kỹ thuật Liên tỉnh Cửu Long - Đồng Tháp nay là Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
2/1987
Chuyên viên; Phó phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
7/ 1994
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận
12/1996
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận
7/2004
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
12/2005
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận
5/2008
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
9/2010
Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015
6/2011- 5/2014
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016
29/5/2014
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015
30/5/2014 - 6/2016
Chủ tịch HĐND Ninh Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016
9/2015 - 10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
6/2016 - nay
Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
27/10/2020
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Thanh tại họp mặt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận

Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận tại buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.