Ông Nguyễn Đình Trung

Ông Nguyễn Đình Trung

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thông tin cá nhân

19/04/1973
Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Cử nhân Luật, Thạc sỹ hành chính công

Quá trình công tác

6/2007
Phó giám đốc sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
7/2008
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Krông Nô
6/2010 - 3/2013
Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
3/2013 - 10/2015
Phó Chủ nhiệm thường trực, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Đắk Nông
11/2015 - 8/2018
Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Đắk Nông
8/2018 - 5/2019
Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Đắk Nông
6/2019 - 10/2020
Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông
12/11/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
5/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Đắk Lắk kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông được điều động giữ chức Bí thư tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắk Nông có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Ngô Thanh Danh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Ban Bí thư đã quyết định chuẩn y chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đối với ông Nguyễn Đình Trung.