Ông Hoàng Duy Chinh

Ông Hoàng Duy Chinh

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Thông tin cá nhân

15/09/1968
Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật hành chính

Quá trình công tác

7/1993 - 7/1996
Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái
8/1996 - 12/1996
Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái
1/1997 - 5/1997
Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn
6/1997 - 8/1999
Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn
9/1999 - 12/2000
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn
1/2001 - 8/2002
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn
9/2002 - 9/2005
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
10/2005 - 12/2005
Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn
1/2006 - 8/2006
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ Bắc Kạn
9/2006 - 6/2007
Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn
7/2007 - 9/2010
Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn
10/2010 - 7/2013
Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn
8/2013 - 12/2013
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn
1/2014 - 9/2014
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HHĐN tỉnh Bắc Kạn
10/2014 - 9/2015
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
10/2015 - 7/2016
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
8/2016 - 4/2019
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn
28/10/2020
Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
6/2021
Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Phát huy truyền thống quê hương, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững

Bài viết "Phát huy truyền thống quê hương, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững" của ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu của ông Hoàng Duy Chinh tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

Toàn văn bài phát biểu của ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Duy Chinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.