Ông Dương Văn Trang

Ông Dương Văn Trang

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum

Thông tin cá nhân

20/12/1961
Xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại học Quân sự

Quá trình công tác

Trước 4/2014
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai
4/2014
Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015
10/2015 - 5/2020
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020
12/2015 - 9/2020
Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa X (từ 2/2015), khóa XI
1/2016
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
5/2020
Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020
24/9/2020
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm

Ngày 22/4, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”.