Ông Đặng Xuân Phong

Ông Đặng Xuân Phong

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai

Thông tin cá nhân

08/07/1972
Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Quá trình công tác

10/1994 – 10/2001
Chuyên viên phòng Tổng hợp, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
11/2001 – 7/2002
Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
8/2002 - 7/2006
Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai
8/2006 - 5/2008
Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
6/2008 - 5/2010
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lào Cai
6/2010 - 10/2010
Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
10/2010 - 5/2014
Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
6/2014 - 8/2015
Bí thư Huyện ủy Bắc Hà
8/2015 - 9/2015
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
9/2015
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai
12/2015
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
6/2016
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
15/10/2020
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image