Ông Đặng Quốc Khánh

Ông Đặng Quốc Khánh

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Thông tin cá nhân

02/09/1976
Thị trấn Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Kỹ sư Xây dựng, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình

Quá trình công tác

9/1999 - 8/2003
Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
9/2003 - 9/2005
Phó trưởng Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
10/2005 - 1/2007
Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
2/2007 - 9/2008
Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
10/2008 - 8/2010
Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
9/2010 - 11/2010
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
12/2010 - 6/2013
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh
7/2013 - 10/2015
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh
17/10/2015 - 26/1/2016
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh
26/1/2016 - 8/4/2016
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh
9/4/2016 - 20/4/2016
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh
21/4/2016 - 21/5/2016
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh
22/5/2016 - 25/7/2016
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh
26/7/2016 - 20/6/2019
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/6/2019 - 29/1/2021
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2015- 2020
30/1/2021 - 5/2023
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang. Thành viên Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khoá XV; Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025
22/5/2023
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh kêu gọi cả nước chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo...

Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Hà Giang luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ tỉnh; đặc biệt coi trọng vai trò của công tác kiểm tra, giám sát.