Ông Châu Văn Minh

Ông Châu Văn Minh

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thông tin cá nhân

11/02/1961
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ ngành Hóa

Quá trình công tác

Trước 7/2007
Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
7/2007 - 2/2008
Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2/2008 - nay
Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
2014
Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (thuộc hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ).
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Khoa học và công nghệ góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói về về những kỳ vọng của lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước.