Ông Bùi Văn Nghiêm

Ông Bùi Văn Nghiêm

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Thông tin cá nhân

18/11/1966
Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Tiến sĩ Khoa học chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Quá trình công tác

1/1985 - 10/1987
Cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
11/1987 - 9/1990
Cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
10/1990 - 10/1994
Phó Giám đốc Xí nghiệp thuốc lá Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
11/1994 - 5/1997
Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
6/1997 - 9/2000
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
10/2000 - 5/2004
Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
6/2004 - 9/2005
Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
10/2005 - 4/2010
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
5/2010 - 6/2010
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
7/2010 - 2/2013
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3/2013 - 8/2013
Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
9/2013 - 2/2014
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3/2014 - 9/2014
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
10/2014 - 10/2015
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đại biểu HĐND huyện Vũng Liêm, HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2011-2016
11/2015 - 5/2016
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm; Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021
6/2016 - 31/5/2019
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long
1/6/2019 - 7/7/2019
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
18/7/2019 - 26/9/2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX
27/9/2020 - 1/2021
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa XI; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX
1/2021 - 22/4/2021
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX
23/4/2021
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm về phòng chống đại dịch

Thư kêu gọi của ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống đại dịch COVID-19

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Chiều 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Vĩnh Long có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Bùi Văn Nghiêm có trình độ tiến sĩ xây dựng Đảng- chính quyền Nhà nước được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, thay cho ông Trương Văn Sáu nghỉ hưu.