Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Thông tin cá nhân

25/07/1970
Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học; Cử nhân Tâm lý giáo dục

Quá trình công tác

10/1993 - 6/1997
Cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
7/1997 - 8/2000
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Năm 1999 được bầu là Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 1999-2004
9/2000 - 5/2005
Giảng viên Khoa Phụ vận, sau đó cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính (6/2004) Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
6/2005 - 9/2007
Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy (12/2006) Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
10/2007 - 6/2008
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
7/2008 - 2/2012
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội (7/2010)
3/2012 - 2/2014
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (từ 10/2012 là Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội
3/2014 - 12/2015
Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (đến 11/2015), sau đó được bầu là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (12/2015)
1/2016 - 3/2016
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
4/2016 - 4/2020
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ĐBQH khóa XIV (7/2016)
4/2020
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình
7/2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình
15/3/2023
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.