TUYẾN BÀI

Sống tỉnh thức, hạnh phúc ngay khi cuộc đời còn nhiều khổ đau bủa vây

Thầy Minh Niệm chỉ cho mọi người biết cách sống tỉnh thức, hạnh phúc ngay khi cuộc đời còn nhiều khổ đau bủa vây.