DDK

Cập nhập tin tức DDK

Điểm hội tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nỗ lực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những hành động thiết thực

Những nỗ lực, của UBDT, các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp UB về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.