dân tôc thiểu số

Cập nhập tin tức dân tôc thiểu số

Gần nửa thế kỷ giữ hồn văn hóa Bana của nghệ nhân U70

Từ khi 5 tuổi ông A Biu đã được theo cha đi dự các lễ hội và được nghe đánh cồng chiêng. Suốt nhiều thập kỷ, nghệ nhân 67 tuổi vẫn miệt mài với con đường bảo tồn văn hoá của người Bana.

Quảng Ngãi đưa 'ánh sáng số' đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đây là một trong những hoạt động thiết thực và cấp thiết nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Nỗ lực ngăn tảo hôn ở Cao Bằng: Xua mây mù nơi vùng cao biên giới

Tảo hôn để lại những hệ lụy nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất, tầm vóc thể hình và là rào cản lớn cho việc học tập, phát triển giáo dục của thế hệ trẻ em tương lai, đặc biệt là trẻ em gái.

Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS

Để làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS,  cán bộ tuyên truyền phải nắm chắc tình hình địa bàn, gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện hương ước, quy ước.