Cục Đường bộ

Cập nhập tin tức Cục Đường bộ

Tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc

Từ ngày 1/10, Bộ GTVT không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thay vào đó là Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Đường cao tốc tây - ta và câu chuyện quản lý

Các cơ quan đang bàn nhiều đến việc tính lại các tổng cục và tương đương tại các bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó có phương án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc.

Doanh nghiệp 'quây' thanh tra: Bộ Công an vào cuộc

Hồ sơ vụ việc "doanh nghiệp quây thanh tra giao thông Cục Đường bộ" đã chuyển lên cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Doanh nghiệp 'nhốt' xe Thanh tra giao thông suốt 3 ngày

Xe công vụ của Thanh tra giao thông Cục Đường bộ bị “giam” 3 ngày, doanh nghiệp gửi đơn tố cáo thanh tra nhầm đường.